Αγαπητοί μας φίλοι και ευλαβείς χριστιανοί, συνδράμετε το έργο που ξεκινάμε της ανέγερσης ναού. Το μικρό μας εκκλησάκι με τις 20 καρέκλες και την τζαμαρία δεν μας χωράει πιά. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός για την ανέγερση του Ιερού Ναού -Εθνική Τράπεζα: 639 / 001807 – 44-ΙΒΑΝ: GR15 0110 6390 0000 6390 0180 744

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

Δευτέρα 25 Όκτωβρίου 8 μ.μ. στήν Παναγία

Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει κάθε χριστιανὸς νὰ κάμει σήμερα, εἶναι νὰ μελετήσει καὶ νὰ διδαχθεῖ ἀπ' τὰ μαρτύρια τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ ἁγίου Νέστορος ὑπομονὴ καὶ γενναιότητα στὶς μεγάλες λύπες μας, στὶς στενοχώριες, στὶς ἀρρώστιες, στὶς περιστάσεις ὅπου μᾶς πνίγουν καὶ νὰ μὴν φοβούμαστε τοὺς σύγχρονους Λυαίους καὶ Γολιάθ, ὅποιοι κι ἂν εἶναι. Ἐμεῖς νὰ λέμε αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Νέστωρ: «Θεὲ Δημητρίου, βοήθει μοι!» Καὶ τότε: εἴτε εἶσαι ἡ ἀδύνατη χήρα, μὲ τ' ἀνήλικα ὀρφανά εἴτε ὁ ἄρρωστος πατέρας, μὲ μιὰ φοῦχτα ἀπροστάτευτα παιδιά εἴτε ἡ γριούλα ἡ ἔρημη, μέσα σὲ μιὰ κρύα κάμαρη εἴτε ὁ ρογιασμένος τσοπάνος στὸ ξεχασμένο μαντρί, ποὺ σοῦ στέλνουν μουχλιασμένο ψωμὶ καὶ μόνο μιὰ φορὰ τὴ βδομάδα εἴτε ὁ ἐργάτης καὶ ὁ ὑπάλληλος, ποὺ σὲ ἐκμεταλλεύεται ὁ ἐργοδότης σου καὶ πλουτίζει ἐκεῖνος μὲ τὸν ἱδρῶτα σου, ἐνῶ ἐσὺ πεινᾶς καὶ ὑποφέρεις εἴτε εἶσαι, τέλος, ἕνας ἀδύνατος σὲ γνωριμίες κοινωνικὲς κ' ἔχεις ν' ἀντιμετωπίσεις ἐχθροὺς σατανικὰ ὁπλισμένους— ὅποιος καὶ νὰ 'σαι, γύρισε τὰ μάτια καὶ τὰ χέρια σου στὸν οὐρανὸ καὶ «ὁ Θεὸς τοῦ Δημητρίου» θὰ σὲ βοηθήσει. Ὅσο κι ἂν φαίνεται πὼς ὁ Θεὸς ἀνέχεται καμμιὰ φορὰ τὸ ἄδικο καὶ τὸ στραβό, εἶναι δίκαιος, καὶ τὸ πληρώνει μὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν ὥρα ποὺ ἐκεῖνος ξέρει. Ὅσο μεγάλος κι ἂν εἶναι ὁ Λυαῖος, ἂν δὲν εἶναι πάνω του ὁ φόβος καὶ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, θὰ πέσει. Κι ὅσο μικρὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ Νέστωρ, ὅταν ἔχει τὸ Θεὸ μαζί του θὰ νικήσει.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Ή Παναγιά τού Μαλακώντα


Θυμοῦμαι… μὲ παράπονο ἐσήκωσες τὸ χέρι
Εἰς τὸ κλεισμένο σπίτι της, εἰς τὰ παράθυρά της,
Καὶ μοὖπες: «−Τῆς χαρᾶς γιὰ μὲ 'βασίλεψε τἀστέρι·
Ἡ Παναγία ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά της.»
Προχθὲς σὲ εἶδα γελαστόν. −Ποῦ τρέχεις; «−Σὲ γυρεύω!»
Αἴ, τὴν αἰτία γιὰ νὰ ναὐρῶ δὲν σπάνω τὸ κεφάλι.
Ξέρω πῶς εἶσαι χριστιανὸς φανατικός, μαντεύω:
Ἡ Παναγία 'γύρισε 'ς τὴν ἐκκλησιά της πάλι.
Όπως είναι ήδη γνωστό σε
όλους σας ή Ίερά Μητρόπολις Χαλκίδος Ίστιαίας και Βορείων Σποράδων κατόπιν των
έπίμονων προσπάθειών σας λαμβάνοντας ύπόψιν της τήν μέγαλη έπιθυμία σας και
τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες ίδρυσε μία καινούργια ένορία, τήν ένορία
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ στον
Μαλακώντα.
Σε μια Έλλάδα πού δραματικά
άλλάζει έδώ και δεκαετίες.
Σε μια Έλλάδα πού έξορίζει
τον Χριστό, την ίστορική μνήμη, την έλληνική παιδεία άπό τά σχολεία της
άντικαθιστόντας όλα αύτά με την διαπολιτισμική έκπαίδευση.
Σε μια Έλλάδα πού κλέβει
την περηφάνεια και την άξιοπρέπεια άπό τους πολίτες της και κάνει έφιάλτες τά
όνειρα της νεολαίας της.
Σε μια Έλλάδα πού
κυριολεκτικά πεθαίνει κάθε μέρα στα νοσοκομεία, στις πλατείες με τά ναρκωτικά
και στα γκέτο των μεγαλουπόλεων.
Σε μια Έλλάδα πού ‘ταίζει’
σκουπίδια τά παιδιά της 24 ώρες το 24ωρο μέσα άπό τις τηλεοράσεις και τά μέσα
μαζικής άποβλάκωσης……… σε μια τέτοια Έλλάδα την ίδρυση μιάς άκόμα ένορίας, της
ΕΝΟΡΊΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΊΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΛΑΚΏΝΤΑ θα πρέπει να την θεωρήσετε
ΕΥΛΟΓΙΑ και πολύ ΣΠΟΥΔΑΙΟ και σημαντικό ΓΕΓΟΝΟΣ, και τους έαυτούς σας
περήφανους πού το καταφέρατε.
Γιατί σε λίγο καιρό –αν όχι
ήδη άπό τώρα- ή καρδιά της Πατρίδας μας μόνο έκεί, στους ναούς μας και στα
προαύλια των έκκλησιών μας θα χτυπάει.
Ξέροντας ότι αύτά πού σας
λέω τά γνωρίζεται πολύ καλά και πολλοί άπό σας τά βιώνεται ήδη, θελω να
πιστεύω, και είμαι σίγουρος, ότι δεν θα σταματήσετε την προσπάθειά σας έδώ,
δηλαδή στην ίδρυση της ένορίας, άλλά θα κάνετε και το έπόμενο βήμα πού είναι Η
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ( λειτουργική ζωή άλλά και σε όλα όσα
άπό κοινού θα άποφασίσουμε για το καλό όλων μας και ίδιαίτερα των παιδιών μας)!
Θεωρώ κάτι παραπάνω άπό
δεδομένο την παρουσία σας στην πρώτη λειτουργία πού θα κάνουμε μαζί την 1η
Αύγούστου στο καθολικό της ένορίας μας την Παναγία την Έλεούσα, άλλά και στις
άλλες λειτουργίες και στις παρακλήσεις του Δεκαπενταυγουστου πού θα γίνονται
έναλλάξ στην Παναγία και στον Άγιο Άνδρέα!

Με πατρική άγάπη
Ό
Έφημέριος τής Παναγίας Έλεούσης Μαλακώντα