Αγαπητοί μας φίλοι και ευλαβείς χριστιανοί, συνδράμετε το έργο που ξεκινάμε της ανέγερσης ναού. Το μικρό μας εκκλησάκι με τις 20 καρέκλες και την τζαμαρία δεν μας χωράει πιά. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός για την ανέγερση του Ιερού Ναού -Εθνική Τράπεζα: 639 / 001807 – 44-ΙΒΑΝ: GR15 0110 6390 0000 6390 0180 744

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 ΠΕΜΠΤΗ  1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    8.00 π.μ. ΑΓΙΑΣΜΟΣ       (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)
  
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    7.30 π.μ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)

 ΤΕΤΑΡΤΗ  7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)

 ΠΕΜΠΤΗ   8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.00 π.μ. ΓΕΝΝΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)


 ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.30 π.μ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)


ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.30 π.μ. ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ      (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)


ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.30 π.μ ΣΟΦΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)


ΚΥΡΙΑΚΗ  18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.30 π.μ.ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)


ΚΥΡΙΑΚΗ   25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  7.30 π.μ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Κυριακή 7 μ.μ. στήν Παναγία


Γιατί όσα χρόνια καί άν περάσουν πάντα θά θυμάμαι αύτό  
 τό πανηγύρι τών ψυχών 
πού στήνονταν στό προαύλιο τής Παναγιάς τής Έλεούσας 
στόν Μαλακώντα 
κάθε χρόνο στά τέλη τού Αύγούστου. 
Καί μείς τά παιδιά πού ήδη είχαμε κάπως άδιόρατα άρχίσει  νά μελαγχολούμε 
μέ τό φευγιό τής καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς 
εύχαριστούσαμε ένδόμυχα τόν Άη Φανούρη 
πού έκανε τό θαύμα του 
μαζεύοντας στή χάρη του ένα χωριό ολάκερο καί τόσα
μοσχομύριστα ταψιά σκεπασμένα μέ τά πιό λευκά δαντελωτά!


  ΚΥΡΙΑΚΗ
26 Αύγούστου 7.00 άπόγευμα 
   

Στήν Παναγία Έλεούσα ΜαλακώνταΈσπερινός – Παράκλησις στόν Άγιο Φανούριο
Όρθρος – Θεία Λειτουργία
Φωτογραφίες από την αγρυπνία τον περασμενο Αύγουστο


 

Άγρυπνία στήν Παναγία Έλεούσα Μαλακώντα γιά τόν ΆΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ
        ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
   ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Γιατί όσα χρόνια καί άν περάσουν πάντα θά θυμάμαι αύτό  
 τό πανηγύρι τών ψυχών 
πού στήνονταν στό προαύλιο τής Παναγιάς τής Έλεούσας 
στόν Μαλακώντα 
κάθε χρόνο στά τέλη τού Αύγούστου. 
Καί μείς τά παιδιά πού ήδη είχαμε κάπως άδιόρατα άρχίσει  νά μελαγχολούμε 
μέ τό φευγιό τής καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς 
εύχαριστούσαμε ένδόμυχα τόν Άη Φανούρη 
πού έκανε τό θαύμα του 
μαζεύοντας στή χάρη του ένα χωριό ολάκερο καί τόσα
μοσχομύριστα ταψιά σκεπασμένα μέ τά πιό λευκά δαντελωτά!


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 Αύγούστου 7.00 άπόγευμα 
   

Στήν Παναγία Έλεούσα ΜαλακώνταΈσπερινός – Παράκλησις στόν Άγιο Φανούριο
Όρθρος – Θεία Λειτουργία


Εύχαριστούμε τόν παπά Κώστα άπό τήν  Άμφιθέα γιά τήν τιμή πού μάς έκανε νά είναι μαζί μας και τήν βοήθεια πού μάς προσέφερε. Είθε ό καλός Θεός διά πρεσβειών τού Άγίου Φανουρίου νά τόν έχει πάντα γερό καί δυνατό αύτόν καί όλη τήν οίκογένειά του!


ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΙ ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
 ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
 
Είστε όλοι προσκεκλημένοι νά τιμήσουμε τόν νεαρό
μάρτυρα Άγιο Φανούριο, καί νά τόν γλυκάνουμε νά μάς 

φανερώσει τίς χαμένες αύταπάτες καί ελπίδες μας. 
Καί τσουγκρίζοντας τά ποτήρια μας στό τραπέζι μέ τό εύλογημένο  
φαγητό πού θά στρώσουν γιά όλους μας οί καλοί έπίτροποι 
τής ένορίας  μας νά πούμε:
«Θεός σχωρέσ' τήν μητέρα τού Αγίου Φανουρίου! Θεός σχωρέσ' την!» 
όπως οφείλουν νά λέγουν είς τούς καθ' ήμάς χρόνους,
όσοι έπικαλούνται τόν Άγιον Φανούριον.