Αγαπητοί μας φίλοι και ευλαβείς χριστιανοί, συνδράμετε το έργο που ξεκινάμε της ανέγερσης ναού. Το μικρό μας εκκλησάκι με τις 20 καρέκλες και την τζαμαρία δεν μας χωράει πιά. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός για την ανέγερση του Ιερού Ναού -Εθνική Τράπεζα: 639 / 001807 – 44-ΙΒΑΝ: GR15 0110 6390 0000 6390 0180 744

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Καλό ταξίδι Γιώργο


Σήμερα Σάββατο 28 Ίανουαρίου στίς 5 τό άπόγευμα στό νοσοκομείο τής Χαλκίδας μετά άπό πολύμηνη μάχη μέ τόν καρκίνο, έγκατέλειψε τόν μάταιο άλλά καί πανεμορφο τούτο κόσμο ένας δικός μας άνθρωπος, ό Γιώργος ό μουστάκιας. 
Καλός φίλος θαυμάσιος οίκογενειάρχης καί πολύτιμος συνεργάτης τής ένορίας μας
Ή έξόδιος άκολουθία θά ψαλλεί τήν Δευτέρα στίς 12 τό μεσημέρι στήν Παναγία τήν Έλεούσα

Καλό ταξίδι Γιώργο! 

Τό έπόμενο ούζακι στήν καντίνα Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, μέ θέα πιά όχι τήν παραλία τού Άγίου Άνδρέα άλλά τήν πλάση όλη μέ παρέα τόν Χριστό καί όλους τούς άγίους.

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Θεοφάνεια στόν Άγιο Άνδρέα στόν Μαλακώντα
Στον Ιορδάνη ενώ βαπτιζόσουν,
Κύριε,
Μας αποκαλύφθηκε πως ο Θεός που προσκυνούμε είναι Τριαδικός,
Διότι η φωνή του Θεού Πατέρα έδινε μαρτυρία για Σένα,
Ονομαζόντας σε υιό αγαπητό,
Και το Πνεύμα που εμφανίστηκε με τη μορφή περιστεριού βεβαίωσε την αλήθεια.
Αυτός που φανερώθηκε,
Χριστέ ο Θεός,
Και αυτός που φώτισε τον κόσμο,
Σου ανήκει δοξολογία.