Κυριακή  1 Δεκεμβρίου  7.30  π.μ.   Παναγία Έλεούσα

Τετάρτη    4 Δεκεμβρίου   7.30  π.μ.  Άγίας Βαρβάρας -Παναγία Έλεούσα

Παρασκευή 6 Δεκεμβριου 7.30 π.μ  Αγιου Νικολάου -Παναγία Έλεούσα

Σάββατο  7 Δεκεμβρίου  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
                    Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ -ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Κυριακή  8 Δεκεμβρίου   7.30  π.μ.  -  Παναγία Έλεούσα

Πέμπτη   12 Δεκεμβρίου  7.30  π.μ.  Άγίου Σπυρίδωνος- Παναγία Έλεούσα

Κυριακή  15 Δεκεμβρίου 7.30  π.μ   Έλευθερίου ίερομ.-Άγιος Άνδρέας

Τετάρτη  18 Δεκεμβρίου  ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ! Θέατρο “ΔΙΑΝΑ”
                                         << ΚΑΤΑ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ>>Kωμωδία      

Κυριακή  22  Δεκεμβρίου 7.30  π.μ.  Προ της Χριστού Γεννήσεως -  Παναγία Έλεούσα

Τρίτη       24 Δεκεμβρίου    6.00  π.μ.  Παραμονή Χριστουγέννων -Παναγία Έλεούσα

Τετάρτη  25 Δεκεμβρίου  6.00  π.μ.  Χριστούγεννα- Παναγία Έλεούσα
                                                          
Κυριακή  29 Δεκεμβρίου  7.30 π.μ. Μετά την Χριστού Γέννηση- Άγιος Άνδρέας Τετάρτη    1 Ίανουαρίου  7.30  π.μ.  Άγίου Βασιλείου -Άγιος Άνδρέας

Πέμπτη      2 Ίανουαρίου    7.30  π.μ.  Θεαγένους ίερομ.- Παναγία Έλεούσα

Κυριακή    6 Ίανουαρίου  7.30  π.μ.  Άγια Θεοφάνεια  -Άγιος Άνδρέας

Δευτέρα     7 Ίανουαρίου   7.30  π.μ.  Ίωάννου Προδρόμου- Παναγία Έλεούσα

Κυριακή  12 Ίανουαρίου  7.30  π.μ.  Μετά τά Φώτα -Παναγία Έλεούσα

Παρασκ.   17 Ίανουαρίου   7.30  π.μ.  Άγίου Άντωνίου -Παναγία Έλεούσα

Σάββατο   18 Ίανουαρίου   7.30  π.μ. Άγίου Άθανασίου- Παναγία Έλεούσα

Κυριακή  19 Ίανουαρίου  7.30  π.μ.  Άγιος Άνδρέας

Κυριακή  26 Ίανουαρίου  7.30  π.μ.  Παναγία Έλεούσα

Πέμπτη     30 Ίανουαρίου   7.30 π.μ. Τριών Ίεραρχών -Παναγία Έλεούσα