Αγαπητοί μας φίλοι και ευλαβείς χριστιανοί, συνδράμετε το έργο που ξεκινάμε της ανέγερσης ναού. Το μικρό μας εκκλησάκι με τις 20 καρέκλες και την τζαμαρία δεν μας χωράει πιά. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός για την ανέγερση του Ιερού Ναού -Εθνική Τράπεζα: 639 / 001807 – 44-ΙΒΑΝ: GR15 0110 6390 0000 6390 0180 744

Δικαιολογητικά γιά τήν έκδοση άδειας γάμου


ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΜΦΙΟ :  Πιστοποιητικό Αγαμίας , θα το πάρει από την ενορία του , αφού θα πάει με 2 μάρτυρες που θα έχουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες. 

Να έχει μαζί του και μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599.ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΥΜΦΗ : 


Πιστοποιητικό Αγαμίας , θα το πάρει από την ενορία της , αφού θα πάει με 2 μάρτυρες που θα έχουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες. 
Να έχει μαζί της και μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599.


ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ : 

  Τα Πιστοποιητικά Αγαμίας ( του Νυμφίου & Νύμφης ) Παράβολο Χαρτοσήμου για Γάμο , 15,00 ευρώ ( από μία Δ.Ο.Υ .)
 1.  Απλές φωτοτυπίες των 2 ταυτοτήτων ( εμπρός & πίσω. )
  • Σε περίπτωση που προϋπάρχει πολιτικός Γάμος επισυνάπτεται αντίγραφο του αντίστοιχου πιστοποιητικού γάμου.
  • Σε περίπτωση δεύτερου γάμου ενός εκ των μελλονύμφων , επισυνάπτεται το διαζευκτήριο , που γράφει ΔΙΑ Β ΄ ΓΑΜΟ Η Γ ΄ ΤΡΙΤΟ ΓΑΜΟ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ! !
  • Σε περίπτωση χηρείας , επισυνάπτεται : α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου και
β) Πιστοποιητικό γάμου με τον θανόντα.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπού επισυνάπτεται :
 • α) Πιστοποιητικό Βαφτίσεως
β) Άδεια παραμονής στην Ελλαδα .
 • Γάμος Ορθοδόξου με αλλόθρησκο δεν γίνεται ! 
 • Γάμος με ετερόδοξο γίνεται αν υπάρχει βάφτισμα στο Όνομα της Αγίας Τριάδος .
 • Ο μη Ορθόδοξος θα φέρει πιστοποιητικό αγαμίας και βαπτίσεως από κληρικό του Δόγματος του..
 • Όλα τα ξενόγλωσσα έγραφα επισυνάπτονται 
 • α ) στο ξενόγλωσσο, β) σε θεωρημένη μετάφραση. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένο αντίγραφο.
Σημείωση : Τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται είναι για αποκλειστική χρήση από τον Ι. Ν. Παναγία Ελεούσα Μαλακώντα.